Veřejná zakázka: Halda v Borovníku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007971
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3899
Systémové číslo: P15V00003898
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/116
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.10.2013
Nabídku podat do: 30.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.10.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Halda v Borovníku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržbové práce charakteru úprav vodních toků. V rámci navržených opatření bude provedeno zkapacitnění koryta vodního toku Halda v ř. km 9,770 – 9354. Z průtočného profilu koryta budou odstraněny křoviny a vyřezány dřeviny, provedeno odstranění sedimentu a také bude provedena oprava opevnění koryta vodního toku v intravilánu obce. Dále bude opraven kamenný stupeň a betonový práh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 246 740 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky