Veřejná zakázka: Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá Hora a příjezdová komunikace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007988
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3900
Systémové číslo: P15V00003899
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/660
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.10.2013
Nabídku podat do: 01.11.2013 08:00
Otevírání obálek: 01.11.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá Hora a příjezdová komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba sněžné jámy pro revíry SL Travný a SL Lysá Hora vč. zpevněné příjezdové komunikace v lokalitě Obidová na revíru SL Lysá Hora = zřízení nové sněžné jámy pro uskladnění přivezeného sadebního materiálu pro zalesňování dodávkou a osazením 8 kusů rámových propustů IZM 350/250/99 cm uložených na silničních panelech IZD 300/150/15cm osazených do štěrkového lože, překrytí geotextílii s obsypem zeminou a dodávka vč. montáže 2 kusů atypických plechových dvoukřídlých zastřešených vrat se zateplením; zřízení příjezdní komunikace k objektu snežné jámy podkladem z drceného kameniva frakce 32 -63mm v tl. 10 cm s prolitím silničním asfaltem v množství 6 kg/m2 a posypem krytu drceným kamenivem v množství do 35 kg/m2 s následným provedením povrchu technologii hrubého penetračního makadamu z kameniva v tl. 10 cm
s zavíracími nátěry z asfaltu v množství 1,80 kg/m2 a 1,50 kg/m2 a posypy krytu drceným kamenivem frakce 8 - 16 mm a drceným kamenivem frakce 4 - 8 mm se zhutněním.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 668 887 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní č.p.2811,738 01 Frýdek-Místek,3.NP,podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky