Veřejná zakázka: BP Javornický a Červený potok - výsadba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008021
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3905
Systémové číslo: P15V00003904
Evidenční číslo zadavatele: 951/2013/048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.10.2013
Nabídku podat do: 18.10.2013 09:00
Otevírání obálek: 18.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Javornický a Červený potok - výsadba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení výsadby břehových porostů při vodních tocích Javornický potok a Červený potok. Jedná se pomístní výsadbu břehového porostu v intravilánu obcí Javorník a Stará Červená Voda. Na Javornickém potoce bude vysazeno 180 ks obalovaných poloodrostků stromů a 230 ks obalovaných sazenic keřů. Na Červeném potoce bude vysazeno 200 ks obalovaných poloodrostků stromů a 250 ks obalovaných sazenic keřů. Bližší informace jsou specifikovány v technických zprávách a soupisech prací z října 2013, zpracované Mgr. Jiřím Mlčouškem – správcem toků, které jsou přílohou této výzvy.

Veškerá činnost se sazenicemi keřů a poloodrostky stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 218 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve F-M, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky