Veřejná zakázka: Více práce ke Smlouvě o dílo na vyhotovení LHP s platností od 1.1.2013 - LHP Lužná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008046
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3908
Systémové číslo: P15V00003907
Evidenční číslo zadavatele: 099/2013/137
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 374958
Počátek běhu lhůt: 09.11.2013
Nabídku podat do: 18.11.2013 09:30
Otevírání obálek: 18.11.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Více práce ke Smlouvě o dílo na vyhotovení LHP s platností od 1.1.2013 - LHP Lužná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
vyhotovení LHPDoplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/verejne-zakazky-na-dodavky-a-sluzby/Stranky/default.aspx?dd=0&sort=ExternalId&dir=asc&page_gCommission=2&itemId=3417, část č. 6 Lučná; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 78 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LČR, s.p.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky