Veřejná zakázka: Sdružená zakázka - Údržba BP v okrese Ústí nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008071
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3914
Systémové číslo: P15V00003913
Evidenční číslo zadavatele: 953/2013/059
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.10.2013
Nabídku podat do: 21.10.2013 08:00
Otevírání obálek: 21.10.2013 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka - Údržba BP v okrese Ústí nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Probírka dřevinného břehového porostu na vodních tocích Boříkovický potok (110 ks stromů a 1511 m2 křovin) a PP Knapoveckého potoka (92 ks stromů a 469 m2 křovin) z důvodů zdravotních, pěstebních a z důvodu zmenšeného průtočného profilu. V roce 2014 bude navíc na PP Knapoveckého potoka č.1 provedena náhradní výsadba dřevin (69 ks stromů a 72 ks keřů), vč. jednoleté péče o tyto dřeviny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 403 933 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky