Veřejná zakázka: Oprava a stavební úpravy dvojdomku Kouty nad Desnou č.p. 13

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008132
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3917
Systémové číslo: P15V00003916
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/544
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 375990
Počátek běhu lhůt: 06.11.2013
Nabídku podat do: 22.11.2013 10:00
Otevírání obálek: 22.11.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a stavební úpravy dvojdomku Kouty nad Desnou č.p. 13
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektové dokumentace je oprava, stavební úpravy a přístavba stávajícího dvojdomku č.p.13 v Koutech nad Desnou. Objekt včetně dřevěných hospodářských objektů za domem byl v minulosti postaven pro trvalé bydlení zaměstnanců lesní správy. Jedná se o jednopodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešený dřevěným krovem s obytným podkrovím, dispozičně řešen jako dva samostatné byty spojené středovou zdí. V současné době je objekt obýván pouze z jedné poloviny, druhá polovina objektu není využívána.

Projekt řeší kompletní opravu a stavební úpravy tak, aby objekt stavebně i dispozičně umožňoval vybudování tří bytových jednotek včetně využívání okolního pozemku u domu a doplňkových staveb:
- severní polovina objektu - bytová jednotka č. 1
- jižní polovina objektu - bytová jednotka č. 2 a 3

V rámci rekonstrukce veřejné sítě VN a NN (v režii provozovatele distribuční sítě) byla v roce 2011 realizována nová přípojka NN k objektu č.p.13, ukončená v pojistkové skříni na hranici pozemků parc.č. 78/3 a 73/2. Odtud je proveden vnější kabelový přívod k elektroměrovému rozvaděči na fasádě objektu, kde je připojen stávající byt (1 odběrné místo). Nové kabelové přívody NN k domu č.p.13 budou připojeny v pojistkové skříni (v majetku PDS) na hranici pozemku parc.č. 78/3 a 73/2 přes elektroměrové rozvaděče RE1 a RE2, umístěné v oplocení na hranici pozemku parc.č. 73/2 (dtto původní stavební povolení).
V rámci stavby bude vybudována nová dešťová kanalizace, nový vodovod pro připojení bytu č.2 a 3 na stávající studnu a oprava přípojky splaškové kanalizace. Stávající přípojka plynu zůstane zachována, bude proveden nový vnitřní rozvod se samostatným měřením pro každou domácnost.
Pro samostatný příjezd ke každé části dvojdomku budou vybudovány dva nové sjezdy z místní komunikace a dvě krytá stání pro 3 osobní automobily. Stávající dřevěné hospodářské objekty budou zbourány a na jejich místě postaven nový hospodářský objekt, dispozičně rovněž rozdělen na tři části.


SO-01 - zastavěná plocha - stavba : 158,00 m2
SO-01- obestavěný prostor - stavba : 1 283,00 m3

SO-02 - zastavěná plocha - stavba : 49,50 m2
SO-02 - obestavěný prostor - stavba : 209,60 m3
SO-03 - zastavěná plocha - sjezdy, odstavná stání a přístupové komunikace: 208,10 m2

Místo plnění: LS Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou 13, Loučná nad Desnou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 082 777 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49,400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků