Veřejná zakázka: LC Umrlčí - stavební úpravy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008135
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3918
Systémové číslo: P15V00003917
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/388
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.10.2013
Nabídku podat do: 25.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.10.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Umrlčí - stavební úpravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci stavebních úprav bude provedeno:
zajištění podélného a příčného odvodnění LC, přípomístný výřez křovin v šíři 1,0m na každou stranu cesty,
- instalace svodnic
- odtokové rýhy ze svodnic v dl. 1m se zpevní kamennou dlažbou do betonového lože
- odstraní se nánosy bláta a strhne se drn na krajnicích a středu cesty
- erozní rýhy budou po očištění doplněny štěrkodrtí ŠD
- povrch cesty se urovná a poškozená konstrukční vrstva bude doplněna v tl. 200mm, finálně se povrch vozovky zpevní výplňovým kamenivem fr 0-22mm 2x35kg/m2, které se zavibruje do podkladu (zakalí),
- vozovka bude upravena s jednostranným příčným sklonem min. 3% v celé délce

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 947 142 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., Krajské ředitelství Brandýs nad Labem, Nábřeží 120, Brandýsl Nad Labem 250 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky