Veřejná zakázka: Oprava a údržba turistických tras - Program 2020

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008138
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3919
Systémové číslo: P15V00003918
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/389
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.10.2013
Nabídku podat do: 23.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 23.10.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a údržba turistických tras - Program 2020
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Haknová, po které vede turistická trasa v CHKO Český Kras, NPR Karlštejn.
V neúnosném podkladu vozidla vyjíždějí koleje, vymačkané krajnice brání odtoku vody, v úžlabí není řešeno odvodnění , tvoří se louže.
Opravit souvislýpoškozený úsek délky cca 400m (obnovit příčný profil cesty, odvodnit úžlabí cesty trativodem a příkopy, zpevnit podklad cesty kamenivem)a následných 600m částečná oprava.

LC Tkalce-Vraný-odbočka v CHKO Křivoklátsko, po které vede turistická trasa.
V části ve větším podélném sklonu poškozena erozí vodou, není řešeno odvodnění.
Opravit souvislý poškozený úsek v délce 400m obnovou příčného sklonu s odvedením srážkové vody mimo cestu a zpevnění podkladu kamenivem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 588 088 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR,s.p.,KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.-Stará Boleslav

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky