Veřejná zakázka: Ploužnický potok - úpravy koryta

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008165
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3929
Systémové číslo: P15V00003928
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/271
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.10.2013
Nabídku podat do: 29.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 29.10.2013 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ploužnický potok - úpravy koryta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce charakteru opravy a úprav koryta Ploužnického potoka v Bradlecké Lhotě, okres Semily.
Ploužnický potok je ve 3 úsecích silně poškozen břehovou erozí, kde dochází k sesuvu přilehlých pozemků do koryta potoka.
Pro zajištění stability koryta a břehových hran budou odstraněny nátrže a provedeno opevnění koryta kamennou rovnaninou, kamennou dlažbou do betonu a opěrnou zdí v délce 45 m.V celé délce předmětných úseků bude dno stabilizováno balvanitými pasy po 10 m.
Podrobný rozsah prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou ATELIEREM M, Velké Poříčí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 664 318 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky