Veřejná zakázka: BP rajon 201 - 2013

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008191
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3935
Systémové číslo: P15V00003934
Evidenční číslo zadavatele: 952/2013/026
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.10.2013
Nabídku podat do: 24.10.2013 08:00
Otevírání obálek: 24.10.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP rajon 201 - 2013
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou práce na břehových porostech na tocích Smrčenský a Lesní potok. V rámci nich bude proveden výřez křovin z průtočného profilu koryta vodního toku, odtěžení stromů podél vodního toku a odstranění náletových dřevin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 275 206 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky