Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC na LR Markoušovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008228
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3940
Systémové číslo: P15V00003939
Evidenční číslo zadavatele: S937/2013/157
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.10.2013
Nabídku podat do: 30.10.2013 09:00
Otevírání obálek: 30.10.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC na LR Markoušovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce LC Sedloňovická: zřízení 2 ks přejezdných rigolů dlážděných z LK do betonového lože s vyspárováním včetně ocelové svodnice v betonovém pasu, délka rigolu 6 m; zřízení 2 ks zemních svodnic délky 5 m, ke každé odtokový příkop v délce 5 m.
Rekonstrukce LC Borka: zřízení trubního propustku, zřízení 2 ks přejezdného rigolu dlážděného z LK do betonového lože s ocelovou svodnicí ve dně rigolu.
LC Pod zajícem - rekonstrukce: zřízení 10 ks ocel. svodnic + 10 m zemních svodnic.
LC Pod zajícem - oprava: oprava povrchu LC drceným kamenivem.
LC Hasenberg - oprava povrchu LC, čištění příkopů.
LC Hasenberg - rekonstrukce: zřízení přejezdného rigolu dlážděného z LK, zřízení 4 ks ocel. svodnic.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 968 836 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Hradec Králové, Za Drahou 191, 517 21, Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky