Veřejná zakázka: Oprava LC U Pumpáku, revír Radonice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008231
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3942
Systémové číslo: P15V00003941
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/596
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.10.2013
Nabídku podat do: 05.11.2013 10:00
Otevírání obálek: 05.11.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC U Pumpáku, revír Radonice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravovaná lesní cesta navazuje na živičnou úpravu lesní cesty Hřebenská a končí rozjezdem s lesní cestou Reisteik. Část cesty je zpevněná asfaltovým recyklátem, část je se štěrkovým krytem s nánosem na krajnicích a projetými kolejemi. Šířka vozovky je cca 3,0 m.
Bude provedeno zesílení konstrukce vozovky v první části (větší klesání) asfaltovým betonem, v druhé části drceným kamenivem, výměna a doplnění propustků, úprava rozjezdu s lesní cestou Široká.
Trasa lesní cesty je vyznačena a popsána v situaci 1 : 10 000.
Délka úpravy je 1 866 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 206 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky