Veřejná zakázka: BP II rajon 205 – 2013

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008239
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3943
Systémové číslo: P15V00003942
Evidenční číslo zadavatele: 952/2013/028
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.10.2013
Nabídku podat do: 24.10.2013 09:00
Otevírání obálek: 24.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP II rajon 205 – 2013
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Tato akce se skládá ze dvou samostatných částí:
část A: BP Lažánky a část B: BP Lubě km 0,000-1,400.
Jedná se o pokácení nevhodných, poškozených a jinak nevyhovujících dřevin břehových porostů rostoucí v průtočném profilu koryta vodního toku, sběr napadaných větví a odstranění pařezů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 111 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky