Veřejná zakázka: Oprava LC Kaštan - Městečko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008292
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3947
Systémové číslo: P15V00003946
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/397
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.11.2013
Nabídku podat do: 21.11.2013 10:00
Otevírání obálek: 21.11.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Kaštan - Městečko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC v délce cca 1,3 km včetně čtyř odvozních skládek. Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 63-125 tl.250 cm pro výplň rýh a kolejí. A podklad z kameniva hrubého drceného 63-125 mm tl. 30 cm pro odvozní skládky. Úprava příčného sklonu. Vyřešení odvodnění cesty prostřednictvím průsaků. Realizace oprav - jaro 2014.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 996 110 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. - podatelna, Nábřeží 120/5

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky