Veřejná zakázka: Oprava LC Hraniční na revíru Radonice, LS Hluboká nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008334
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3954
Systémové číslo: P15V00003953
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/601
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.10.2013
Nabídku podat do: 06.11.2013 10:00
Otevírání obálek: 06.11.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Hraniční na revíru Radonice, LS Hluboká nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Upravovaná lesní cesta začíná rozjezdem s LC Hřebenská a končí za Líšnickým potokem, napojením na úpravu LC Kroupěnky. Vozovka má štěrkový kryt s nánosem na krajnicích, ve druhé části ( prudké klesání ) s hlubokými kolejemi vymletými vodou. Před koncem úpravy obtížně průjezdná.

Bude provedeno zesílení konstrukce vozovky drceným kamenivem. Ve druhé části se provede vyrovnání kolejí vsypným makadamem, vyrovnání příčného profilu obalovaným kamenivem, oprava obtížně průjezdného úseku (celá konstrukce vozovky) a bude položen nový kryt z asfaltového betonu.

Trasa lesní cesty je vyznačena a popsána v situaci 1 : 10 000.
Délka úpravy je 2 119,- m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 574 892 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky