Veřejná zakázka: Oprava LC 18.alej

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008343
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3955
Systémové číslo: P15V00003954
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/603
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.10.2013
Nabídku podat do: 29.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 29.10.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC 18.alej
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Trasa má celkovou délku 1882 m. Šířka kalené štěrkodrťové vozovky je 3,0 m, hutněné krajnice ze štěrkodrti (viz výkaz výměr) jsou v šířce 2 *0,5 m, jsou v podstatě ze stejného materiálu jako vozovka, po odstranění organického nánosu může být celá koruna cesty provedena jedinou pracovní operací.
Postup úprav:
-odstraní se křoviny, pařezy, srýpne se nános, vymění se propustky a provede se zemní úprava sjezdů a rozjezdů, vyčistí se příkopy
-osadí se trubní sjezdy (T – III) a drenáže (T – IV)
-kamenivem se sanují více poškozená místa a překopy propustků (makadam)
-stávající vozovka se doplní kamenivem (i po stranách pod krajnicemi), krajnice se pak zhotoví spolu s úpravou vozovky
-zřídí se zpevnění hospodářských sjezdů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 561 039 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky