Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Levobřežní odd. 16 na LS Kraslice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008359
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3956
Systémové číslo: P15V00003955
Evidenční číslo zadavatele: S932/2013/153
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 478511
Počátek běhu lhůt: 25.10.2013
Nabídku podat do: 12.11.2013 13:00
Otevírání obálek: 12.11.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Levobřežní odd. 16 na LS Kraslice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající LC:
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,0/15
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku: 2,775 km
• přibližná nadmořská výška: 510 m
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, nedostatečné zpevnění lesních skládek, chybějící příčné objekty
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: pásmo hygienické ochrany přehrady Horka
• technické řešení stavby: zvýšení konstrukčních vrstev, částečné rozšíření tělesa vozovky, nové trubní propustky, nové hospodářské sjezdy, nová skládka, vybudování odvodňovacích příkopů
Změna kategorie lesní cesty na 2L/3,5/20 (0-1,195)
Změna kategorie lesní cesty na 2L/3,0/20 (1,195-2,775)
Kategorizace stavby: 13 Inventární číslo : 310344
Lokalizace stavby: revír Horka - k.ú. Krajková

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 740 999 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky