Veřejná zakázka: Červený potok v km 2,000-7,800 - vícepráce JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008405
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3963
Systémové číslo: P15V00003962
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/206
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 372924
Počátek běhu lhůt: 22.10.2013
Nabídku podat do: 21.10.2013 00:00
Otevírání obálek: 21.10.2013 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Červený potok v km 2,000-7,800 - vícepráce JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:
- na návrh zhotovitele došlo ke změně místa uložení přebytečného výkopku oproti původnímu návrhu v zadávací dokumentaci z důvodu nižších nákladů s tím spojených (původně Supíkovice, nově Nová Červená Voda).
- z důvodu špatného technického stavu bylo dohodnuto zrušit stávající nefunkční vstup (zídka) do zasypaného náhonu a nahradit jej rovnaninou, která byla propojena v úsecích km 0,008-0,018 a km 0,026-0,041 (původně měla být zídka dle PD ponechána bez zásahu).
- na základě jednání se starostou obce Stará Červená Voda bylo provedeno nad rámec PD odstranění sedimentů z koryta toku v obci Stará Červená Voda (nánosy byly v projektu zcela opomenuty).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 851 615 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky