Veřejná zakázka: JŘBU_dodatečné služby, LS Strážnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008507
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3969
Systémové číslo: P15V00003968
Evidenční číslo zadavatele: 916/2013/021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 373405
Počátek běhu lhůt: 12.11.2013
Nabídku podat do: 11.11.2013 08:00
Otevírání obálek: 11.11.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JŘBU_dodatečné služby, LS Strážnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dosmlouvání ceny k výkonu 012 11 – příprava půdy na holině – ručně v ploškách pro sadbu obalovanou borovicí, která původně byla určená pro holiny na Sahaře. Z důvodu vysokého výskytu škod ponravou chrousta se zalesnění provede mimo Saharu. Zalesňování bude prováděno sazečem jak do připravené půdy tak i do nepřipravené - neúspěch přir. obnovy, starší holiny, vylepšování. Součástí sadby sazečem do nepřipravené půdy však není strhnutí drnu. Předpokládaná cena strhávání plošek motykou je 2 Kč/ks.Doplňující informace ke zveřejnění:
 

Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ExternalId&dir=asc&itemId=3245, část 28, SÚJ Strážnice; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení. 

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky