Veřejná zakázka: LC Moravský Karlov - Sv. Trojice - vícepráce - JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008530
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3972
Systémové číslo: P15V00003971
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/567
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 372476
Počátek běhu lhůt: 25.10.2013
Nabídku podat do: 24.10.2013 09:00
Otevírání obálek: 24.10.2013 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Moravský Karlov - Sv. Trojice - vícepráce - JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Kompletní oprava LC Moravský Karlov - Sv. Trojice. - délka 7,14 km, kat. 1L 4,0/20, oprava cesty, vyrovnání kolejí a zpevnění koruny vozovky vrstvou ACO 11, podélné odvodnění LC, oprava stavajících objektů (trubní
propusty), zpevnění nájezdů lesních linek, zpevnění skládek a odstavných ploch. Kompletní rekonstrukce mostu v km 4,164.
Rekonstrukce mostu - Moravský Karlov - rekonstrukce mostu v říčním korytu km 25,50 na toku Březně, ležící na vychodním konci obce Červená Voda, místní část M. Karlov. Rekonstrukce dřevěného mostu, který je v současné době nevyhovující a v havarijním stavu. Odstranění stavajícího mostu, vyprofilovaní koryta vodního toku, provedení betonového lože tl. 150 mm, šířky 3m a délky 5m, ulození železobetonových rámových propustí. Vybudování nátokových a výtokových čel z lomového kamene.
Místo plnění: LS Ruda nad Moravou, revír Moravský Karlov, k.ú. Vysoký Potok

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 030 064 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Šumperk, Potoční 22, Šumperk, 787 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky