Veřejná zakázka: BP Ošetnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008544
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3976
Systémové číslo: P15V00003975
Evidenční číslo zadavatele: 951/2013/064
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.10.2013
Nabídku podat do: 04.11.2013 09:00
Otevírání obálek: 04.11.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Ošetnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení údržby břehového porostu na vodním toku Ošetnice v úseku km 0,200-2,000 a km 7,300-7,700. Jedná se o kácení označených stromů, seřezání a štěpkování vrbových krytin, křovin a zmlazujících dřevin, ořez vrbových hlav, seřezání kmenů vrb na hlavu a odstranění zátarasů z větví aj. materiálů. Akce bude provedena v terminu do 31.12.2013. Podrobnější popis-viz technická zpráva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 130 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve F-M, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky