Veřejná zakázka: Bušínský potok km 3,600-3,670

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008657
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3994
Systémové číslo: P15V00003993
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/224
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.11.2013
Nabídku podat do: 13.11.2013 09:00
Otevírání obálek: 13.11.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bušínský potok km 3,600-3,670
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je úprava koryta Bušínského potoka – stabilizace a zkapacitnění koryta v km 3,600 – 3,670 zabudováním příčných stabilizačních prvků a opevněním břehů rovnaninou z lomového kamene.
Zakázka bude provedena dle prováděcích projektových dokumentací „ Bušínský potok – úprava koryta v km 3,600 – 3,670 “, zpracovaných firmou Ing. Václav Šváb – projekce pozemkových úprava, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk . Stavba budou realizovány dle podmínek rozhodnutí vodoprávního úřadu č.j. MUSP 75602/2013 ze dne 18.9.2013, které nabylo právní moc dne 17.10.2013.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 991 448 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky