Veřejná zakázka: BP rajon 211 - 2013

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008663
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3996
Systémové číslo: P15V00003995
Evidenční číslo zadavatele: 952/2013/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.10.2013
Nabídku podat do: 07.11.2013 09:00
Otevírání obálek: 07.11.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP rajon 211 - 2013
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je liniová výsadba dřevin jako doprovodného břehového porostu. Veřejná zakázka se skládá ze tří částí:
BP potok Luh - v km 2,100 - 2,250 bude provedena výsadba 10 ks olší a 10 ks jasanu.
BP Jinošovský potok - v km 0,100 - 0,400 bude provedena výsadba 20 ks olší a 40 ks jasanu.
BP Bílá voda - v km 2,250 - 2,400 bude provedena výsadba 30 ks olší a 20 ks jasanu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 82 215 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p. Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky