Veřejná zakázka: Boršický potok km 0,000-0,600 v Hluku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008673
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3999
Systémové číslo: P15V00003998
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/225
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.11.2013
Nabídku podat do: 15.11.2013 09:00
Otevírání obálek: 15.11.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Boršický potok km 0,000-0,600 v Hluku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby „Boršický potok v Hluku, km 0,000 – 0,600“, je obnova plné průtočné kapacity koryta vyčištěním nánosů v obci Želechovice nad Dřevnicí a oprava příčných objektů – stupňů.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Boršický potok v Hluku, km 0,000 – 0,600“ zpracované firmou LHProjekt a.s., Brno Kroftova 2619/45, 616 00 Brno. Stavba bude realizována dle podmínek a vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob dotčených stavbou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 901 926 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky