Veřejná zakázka: Dodatek č. 1 - PŠ Všeminka km 5,400-8,557

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008848
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4019
Systémové číslo: P15V00004018
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/234
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 372740
Počátek běhu lhůt: 30.10.2013
Nabídku podat do: 29.10.2013 00:00
Otevírání obálek: 29.10.2013 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodatek č. 1 - PŠ Všeminka km 5,400-8,557
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Změna rozsahu stavebních prací,které vznikly dle potřeb a povahy staveniště v průběhu realizace díla.Tyto stavební práce jsou popsány a odsouhlaseny objednatelem a projektantem ve stavebním deníku stavby: PŠ Všeminka km 5,400-8,557.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 346 605 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky