Veřejná zakázka: BP Besének km 4,500-5,200

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008863
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4020
Systémové číslo: P15V00004019
Evidenční číslo zadavatele: 952/2013/036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.11.2013
Nabídku podat do: 25.11.2013 08:00
Otevírání obálek: 25.11.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Besének km 4,500-5,200
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je pokácení nevhodných, poškozených a jinak nevyhovujících - označených jedinců (rostoucí v průtočném profilu koryta toku a přestárlých topolů a vrb) v říčním km 4,500- 5,200. Bude odstraněno 173 ks stromů a 390 m2 keřů se spálením (likvidací) včetně odstranění napadávek z koryta vodního toku Besének.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 148 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky