Veřejná zakázka: Oprava objektů a stezek - Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009012
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4042
Systémové číslo: P15V00004041
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/606
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.11.2013
Nabídku podat do: 28.11.2013 08:00
Otevírání obálek: 28.11.2013 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava objektů a stezek - Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava studánek, kamenného pomníku, doplnění laviček, výstavba zážitkového chodníku s vodním prvkem, oprava zděnné kapličky a stavba dřevěného altánu.
Místo plnění: Jeseník - Lázně, k.ú. Jeseník, Supíkovice, k.ú Supíkovice, revír Česká Ves.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 845 307 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky