Veřejná zakázka: BP rajon 203 II.-2013

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009068
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4056
Systémové číslo: P15V00004055
Evidenční číslo zadavatele: 952/2013/039
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.11.2013
Nabídku podat do: 25.11.2013 09:00
Otevírání obálek: 26.11.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP rajon 203 II.-2013
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka se skládá ze tří částí:
Plenkovický potok - bude provedena zdravotní probírku břehového porostu a odstranění dřevin z průtočného profilu toku.
Slatinský potok - bude provedena výsadba břehového porostu na Slatinském potoce v km 8,245 – 9,125.
Žerůtský potok - bude provedena zdravotní probírku břehového porostu a dále odstranění dřevin z průtočného profilu toku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 420 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13,602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků