Veřejná zakázka: Oprava a modernizace LC Bahenní

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009095
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4060
Systémové číslo: P15V00004059
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/610
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.11.2013
Nabídku podat do: 09.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.12.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace LC Bahenní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta „ Bahenní “ se nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa s právem hospodařit LČR s.p., LS Loučná nad Desnou, revír č.07 Skřítek. Odbočuje ze státní silnice Rýmařov - Šumperk, pokračuje po frekventované turistické trase NPR Skřítek, oprava končí v km 1,470 na stávajícím propustu DN 600mm.
Stavba je umístěna na pozemcích LČR, s.p. LS Loučná nad Desnou , kú Rudoltice u Sobotína
p.č. 1111/1,1111/3,1032/2,1033/3,1101.
Jedná se o obslužnou, účelovou komunikaci, která slouží pro celoroční provoz vozidel pro účely hospodaření v lesních porostech porostech. Jedná se o stávající lesní cestu typu 1L/30/3,0 s živičným povrchem.
Návrhová rychlost byla zvolena na celém úseku 30km/hod, vzhledem k obslužnému charakteru a účelovosti komunikace - odvozní zpevněná cesta s celoročním provozem s konstrukcí o únosnosti 40t, lesní komunikace typu 1L, 3.5/30 celoročně sjízdná, šířka v koruně v přímé 3.5m s rozšířením v obloucích dle normy.
Konstrukce vozovky :
Povrch vozovky se očistí od bláta a prachu.
Dosavadní kryt - pomístné výtluky, propadlé krajnice, narušené a zdeformované úseky budou vyspraveny rozrytím, vyrovnáním a doplněním kamenivem drceným.
Konstrukce vozovky :
postřik živičný, spojovací asf. bez posypu v mn. 0,5-0,7kg/m2
živičný penetrační makadam jemný z asfaltu tl.6cm
uzavírací živičný nátěr s posyp. kamenivem z asf. v mn.1,8 kg/m2

Místo plnění: LS Loučná nad Desnou, R07 Skřítek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 584 328 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky