Veřejná zakázka: Provádění geometrických prací u nemovitostí spravovaných LČR, s.p., na území KŘ Šumperk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009153
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4071
Systémové číslo: P15V00004070
Evidenční číslo zadavatele: 913/2013/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.11.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění geometrických prací u nemovitostí spravovaných LČR, s.p., na území KŘ Šumperk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
geometrické plány a vytyčování hranic pozemků
Místo plnění: KŘ Šumperk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků