Veřejná zakázka: LBP Kocáby ř.km 5,1 (Bojanovický potok)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009165
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4072
Systémové číslo: P15V00004071
Evidenční číslo zadavatele: S954/2013/320
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.11.2013
Nabídku podat do: 26.11.2013 08:30
Otevírání obálek: 26.11.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LBP Kocáby ř.km 5,1 (Bojanovický potok)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
SO 03 LBP Kocáby ř.km 5,1(Bojanovický p.ř.km 0,45-0,60)
LBP Kocáby ř.km 5,1 (Bojanovický p.ř.km 0,45-0,60) na kterém jsou vybudovány dvě retenční přehrážky, které jsou zaplněné naplaveným sedimentem.
Vytěžení retenčních prostorů dvou přehrážek, uložení sedimentů na předem dohodnutém místě ve vzdálenosti cca 500 m. Přespárování vzdušných stran přehrážek. Případné přespárování návodních částí přehrážek se ukáže až po odtěžení retenčních prostorů.
Akce „LBP Kocáby ř.km 5,1(Bojanovický p.ř.km 0,45-0,60)“ byla ohlášena 8/2013 na příslušném vodoprávním úřadu, tzn. Městském úřadu Černošice, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství.
Dalšími přílohami jsou:
souhlas s provedením udržovacích prací MÚ Černošice 25 .9. 2013
Souhlas s uložením sedimentu 18.9. 2012
Stanovisko OŽP 24.9. 2012
Souhlasy se vstupy na pozemky
Vyjádření Veolia voda, 29.6. 2012
Vyjádření ČEZ Distribuce, 25.6. 2012
Vyjádření TeliaSonera 29.6. 2013
Vyjádření Vojenská ubytovací a stavební správa Praha 26.6.2012
Vyjádření Povodí Vltavy 23.8. 2012
Vyjádření Telefonica 4.6. 2012
Vyjádření ČEPS a.s., 25.6. 2012
Vyjádření Vodohospodářská společnost Dobříš 30.8. 2012
Vyjádření Městyse Štěchovice 4.10. 2013
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 528 001 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky