Veřejná zakázka: BP Racková, ř. km 8,180-8,680, k.ú. Lechotice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009186
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4077
Systémové číslo: P15V00004076
Evidenční číslo zadavatele: 957/2013/080
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.11.2013
Nabídku podat do: 25.11.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.11.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Racková, ř. km 8,180-8,680, k.ú. Lechotice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou práce na břehových porostech vodního toku Racková, ČHP 4-13-01-044 (detailní popis v TZ).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 256 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky