Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Dědecká

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009194
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4079
Systémové číslo: P15V00004078
Evidenční číslo zadavatele: S6/2013/281
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.11.2013
Nabídku podat do: 03.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 03.12.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Dědecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Součástí stavby budou zejména:
a) Zemní práce s nezbytnými přesuny hmot: Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí v trase cesty a na přilehlých HN a skládkách dřeva s nezbytně nutným přesunem z míst, kde ji nebude možné rozprostřít.
b) Výstavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Do připravených rýh budou usazeny a následně zasypány podélné trubní propustky o průměrech odpovídajících konkrétním hydrotechnickým požadavkům (případně bude použito i kamenných odvodňovacích drénů).
- Koruna vozovky bude tvořena asfaltovou směsí, s dosypanými krajnicemi (cca 50 cm).
- Regulace odtoku vody, formou příkopů, bude řešena u trubních propustků a v kopci budou instalovány 2 svodnice, u nichž bude navrženo usměrnění odtoku vody při jejich výtokové části.
- Obnovena bude plynulost napojení opravované lesní cesty na přilehlé přibližovací linky formou zpevněných hospodářských sjezdů. Provedeno bude i zpevnění vybraných skládek dřeva.
Místo plnění: Polesí Roželov, katastrální území Vacíkov, pozemková parcela číslo 391/1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 999 190 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky