Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC Pod Javorovým

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009211
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4081
Systémové číslo: P15V00004080
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/765
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.12.2013
Nabídku podat do: 20.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 20.12.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC Pod Javorovým
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je oprava a rekonstrukce lesní cesty s živičnou vozovkou v délce 0,678 km.
Odstranění náletových dřevin a křovin, stržení nánosů na krajnicích, vyčištění příkop a propustků. Oprava a doplnění trubních propustků, jímek a čel z LK na MC. Vyspravení výtluků živičné vozovky, živičný spojovací postřik, oprava vozovky penetračním makadamem z kameniva a asfaltu v tl. 90 mm s + 2 x uzavírací nátěr z asfaltu s posypem drceným kamenivem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 083 788 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky