Veřejná zakázka: Stařečský potok ve Starči

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009242
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4086
Systémové číslo: P15V00004085
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/140
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 479405
Počátek běhu lhůt: 29.11.2013
Nabídku podat do: 16.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.12.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stařečský potok ve Starči
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce opěrných nábřežních zdí v intravilánu obce Stařeč. V km 5,433 - 5,507 na pravém břehu a km 5,435 – 5,496 na levém břehu Stařečského potoka dojde k rekonstrukci opěrných zdí, a to přibetonováním železobetonové konstrukce tl. 300 mm v koruně ukotvené do betonové základové patky. Z důvodu zajištění stability stávajících zdí a budov za nimi, bude konstrukce prováděna v technologických celcích o max.
délce 4 m (včetně výkopu rýhy).

Místo plnění: k.ú. Stařeč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 358 112 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender .s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky