Veřejná zakázka: Arnoštický potok a Z Oběšence - čištění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009245
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4087
Systémové číslo: P15V00004086
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/299
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.12.2013
Nabídku podat do: 17.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 17.12.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Arnoštický potok a Z Oběšence - čištění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce - vyčištění části koryta vodního toku "Arnoštický potok" a jeho přítoku " Z Oběšence" (rybník), v kat. území Žďár u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 697 752 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky