Veřejná zakázka: „Poskytnutí dodatečných služeb k zakázce soubor opatření pro podporu biotopu páchníka hnědého ve Slavické oboře"

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009269
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4089
Systémové číslo: P15V00004088
Evidenční číslo zadavatele: 919/2013/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.11.2013
Nabídku podat do: 21.11.2013 10:00
Otevírání obálek: 21.11.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Poskytnutí dodatečných služeb k zakázce soubor opatření pro podporu biotopu páchníka hnědého ve Slavické oboře"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o navýšení projektovaného množství materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu technické zprávy původní zakázky a to na:
Řádku 21 – mulčovací materiál, dřevní štěpka……..navýšení o 48 m3,
Řádku 22 – zemina, půdní substrát…………………navýšení o 32 m3.
Materiál bude dodán za ceny stanovené v původní nabídce.
Předpokládaný rozsah navýšení původní zakázky činí 36 000.- Kč.
Doplňující informace ke zveřejnění:
 
 


Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/verejne-zakazky-na-dodavky-a-sluzby/Stranky/default.aspx?dd=0&sort=ExternalId&dir=asc&page_gCommission=9&itemId=3874; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 36 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p.,KŘ Choceň, Pernerova 75,565 01 Choceň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky