Veřejná zakázka: Mochtínský potok – protipovodňová opatření

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009345
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4096
Systémové číslo: P15V00004095
Evidenční číslo zadavatele: S954/2013/325
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.12.2013
Nabídku podat do: 17.12.2013 09:30
Otevírání obálek: 17.12.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mochtínský potok – protipovodňová opatření
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o vyhotovení studie odtokových poměrů, studie proveditelnosti.

Popis stávajícího stavu:
Mochtínský potok byl v minulosti regulován. Došlo k napřímení koryta toku, bylo vybudováno lichoběžníkovité koryto s podélným opevněním – důsledkem je zrychlený odtok z povodí. V současné době na některých místech probíhá dnová i břehová eroze, čímž dochází k odnosu velkého množství splavenin a k dalšímu urychlení odtoku. V intravilánu obce Mochtín je několik, pravděpodobně nekapacitních přemostění toku.

Popis návrhu a požadavků investora:
Vypracování studie odtokových poměrů, návrh protipovodňových opatření, vyhodnocení současného a navrženého stavu včetně variantních řešení. Vypracování studie proveditelnosti v km 2,600 – 3,500 (lokalita vhodná pro vybudování suché nádrže), návrh technického řešení a vymezení majetkoprávních vztahů, včetně zajištění vyjádření a smluv o smlouvách budoucích kupních.

Studie bude dále rozšířena o požadavky investora uvedené v zadávacím listu projekčních prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky