Veřejná zakázka: Vypracování znaleckých posudků pro Správu toků - oblast povodí Dyje

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009385
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 4099
Systémové číslo: P15V00004098
Evidenční číslo zadavatele: 952/2013/040
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.11.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování znaleckých posudků pro Správu toků - oblast povodí Dyje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí, vodních nádrží a pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (ST - OP Dyje).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 999 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., ST-OP Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy