Veřejná zakázka: Čermná, obec Čermná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009402
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4102
Systémové číslo: P15V00004101
Evidenční číslo zadavatele: 953/2013/088
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.11.2013
Nabídku podat do: 06.12.2013 08:00
Otevírání obálek: 06.12.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Čermná, obec Čermná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pokácení rizikových dřevin břehového porostu ve dvou úsecích vodního toku Čermná v intravilánu obce Čermná (132 ks stromů a 137 m2 křovin), vč. drcení ořezaných větví. Dále bude provedena obvodová redukce větví vrby lezeckou technikou, odstranění dvou spadlých kmenů z koryta toku a naplaveného dřevního materiálu (16,5 m3).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 277 854 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky