Veřejná zakázka: Oprava a modernizace LC Lipová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009475
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4108
Systémové číslo: P15V00004107
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/279
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.12.2013
Nabídku podat do: 13.01.2014 10:00
Otevírání obálek: 13.01.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace LC Lipová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navrhuje se oprava a modernizace stávající LC. Dosypání erozní rýhy a propadlých míst a následně nový povrch vozovky ze štěrkodrti, výstavba podélných i příčných objektů odvodnění.
Místo plnění: k.ú. Kníničky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 619 136 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky