Veřejná zakázka: Oprava výtluků a drobné opravy a údržba lesních cest na LS Jablunkov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001053
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 411
Systémové číslo: P15V00000411
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.05.2012
Nabídku podat do: 16.05.2012 09:00
Otevírání obálek: 16.05.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava výtluků a drobné opravy a údržba lesních cest na LS Jablunkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava výtluků lesních cest drceným kamenivem s rozhrnutím a zhutněním. Drobné opravy a údržba lesních cest – srovnání povrchu vozovky, stržení nánosů na krajnicích, zhutnění atd. Plnění zakázky bude probíhat na lesních cestách na území celé lesní správy dle aktuálně vzniklé potřeby. Rozsah prací na jednotlivých lesních cestách bude vždy předem specifikován.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 73801

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky