Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Za výzkumákem - vícepráce - JŘBU II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009528
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4114
Systémové číslo: P15V00004113
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/283
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 375223
Počátek běhu lhůt: 15.11.2013
Nabídku podat do: 14.11.2013 09:00
Otevírání obálek: 14.11.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Za výzkumákem - vícepráce - JŘBU II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vyhloubení podélného příkopu v délce cca. 550m a příčných odvodňovacích příkopů v celkové délce cca. 400 m a o odvoz přebytečné zeminy z vyhloubených příkopů o objemu 220m3, dále vytvoření zasakovací jámy z lomového kamene u propustku v km 0,190 a oprava stávajícího poškozeného propustku v km 1,047.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 54 900 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Choceň, Pernerova 75, Choceň, 565 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky