Veřejná zakázka: LC Počátecká

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009544
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4116
Systémové číslo: P15V00004115
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/643
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.12.2013
Nabídku podat do: 20.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 20.12.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Počátecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace opravy LC 1L (4,0/30).V současné době je LC tvořena rozpadnutým penetračním makadamem. Na trase jsou vyjeté koleje, utržené krajnice a výtluky.
Jedná se opravu stávající LC v km 0,000 - 2,000. Bude provedeno stržení krajnic, vyrovnání vyjetých kolejí a výtluků vrstvou štěrkodrtě. Zřízení vrstvy penetračního makadamu hrubého tl. 90 mm, sklon vozovky bude střechovitý. Pro uzavření této vrstvy budou provedeny dva uzavírací živičné nátěry .
Místo plnění: LS Ruda nad Moravou, revír Raškov, k.ú. Raškov Ves.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 992 365 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky