Veřejná zakázka: BP Zádilský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009555
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4118
Systémové číslo: P15V00004117
Evidenční číslo zadavatele: 957/2013/091
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.11.2013
Nabídku podat do: 09.12.2013 08:00
Otevírání obálek: 09.12.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zádilský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je kácení stromů a odstranění křovin, které se nachází v průtočném profilu a na levém břehu koryta Zádilský potok v km 0,25-0,30. Bližší specifikace viz TZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 119 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky