Veřejná zakázka: Volský potok v km 0,000 – 2,000

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001055
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 412
Systémové číslo: P15V00000412
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.05.2012
Nabídku podat do: 14.05.2012 09:00
Otevírání obálek: 14.05.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Volský potok v km 0,000 – 2,000
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce neinvestičního charakteru týkající se úprav vodních toků a spočívající v odstranění sedimentů z koryta vodního toku Volský potok. Sedimenty budou odstraněny pomístně v nejkritičtějších úsecích vodního toku. Jedná se o úsek v intravilánu obce Malá Morávka v km 0,000-0,600 a dále v chatařské oblasti Nová Rudná v km 1,800-2,000. Podrobnější popis plánované akce je patrný z projektové dokumentace udržovacích prací.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Volský potok v km 0,000-2,000“, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 76, 794 02 Krnov. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
K udržovacím pracím na Volském potoce byl Mě.Ú. Bruntál, OŽP, vydán souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací, č. j.: OŽP/20704-12pro-OŽP-3197/2012/pro, ze dne 05. 04. 2012, a také Mě.Ú. Rýmařov, OŽP, vydáno sdělení k ohlášení udržovacích prací, č. j.: MURY 10144/2012, ze dne 04. 04. 2012. K plánované akci byla vydána souhlasná stanoviska k zásahu do VKP, Mě.Ú. Bruntál, OŽP, č. j.: OŽP/51119-12/skr – OŽP-736/2012/skr, Správa CHKO Jeseníky, č. j.: 194/JS/2012, ze dne 01. 02. 2012 a Mě.Ú. Rýmařov, OŽP, č. j.: MURY 3536/2012, ze dne 06. 02. 2012.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 356 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Bruntál

Zadavatel

  • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
  • IČO: 42196451
  • Poštovní adresa:
    Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
  • Název oddělení: ST OP Odry
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky