Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Na Ostrovy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009598
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4122
Systémové číslo: P15V00004121
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/695
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.12.2013
Nabídku podat do: 06.01.2014 10:00
Otevírání obálek: 06.01.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Na Ostrovy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Celý povrch vozovky bude opraven štěrkodrtí, přerovnán a zhutněn do výrazného příčného sklonu, aby došlo k účinnému odvodnění a zadrcen lomovými výsivkami v množství 35 kg/m2.
V objektu budou strženy krajnice, upravena pláň vozovky, vyspraveny výtluky a vyjeté koleje, opraveny hospodářské sjezdy a vyřezány náletové dřeviny z krajnic.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 321 751 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky