Veřejná zakázka: Mušlov III. v km 5,900-9,900 PD+AD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009603
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4123
Systémové číslo: P15V00004122
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/232
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.12.2013
Nabídku podat do: 23.12.2013 09:00
Otevírání obálek: 23.12.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mušlov III. v km 5,900-9,900 PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace k opravě a rekonstrukci stabilizačních objektů na vodním toku Mušlov v úseku vymezeném ř. km 5,900 – 9,900. V projektové dokumentaci bude řešena oprava a rekonstrukce poškozených břehových zdí a dlažeb a doplnění stávajících příčných objektů o nové. Jedná se především o úseky toku a objekty příčné a podélné stabilizace, které nebyly doposud podchyceny již provedenou I. a II. etapou úprav. Cílem úpravy toku bude odstranění havarijního stavu a stabilizace koryta pro odtok povodňových vod. Projektová dokumentace bude provedena ve stupni pro stavební řízení a realizaci stavby a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací. PD bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v příloze č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na této stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.
Místo plnění: č. h. p. 2-04-02-004, k. ú. Třemešná, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 340 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky