Veřejná zakázka: Oprava a modernilzace LC na Kosíř - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009638
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4128
Systémové číslo: P15V00004127
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/654
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 376005
Počátek běhu lhůt: 15.10.2013
Nabídku podat do: 15.10.2013 08:00
Otevírání obálek: 15.10.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernilzace LC na Kosíř - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Akce Oprava a modernaizace LC na Kosíř - vícepráce dle dodatku č. 1 ke SoD S913/2013/019.
Místo plnění: Revír Čechy pod Kosířem - LC Lomová, LC Kosířská

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 673 478 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prostějov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky