Veřejná zakázka: Dodatek - síje semene DB letního k OS 138224

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009639
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4129
Systémové číslo: P15V00004128
Evidenční číslo zadavatele: 915/2013/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 478277
Počátek běhu lhůt: 14.12.2013
Nabídku podat do: 20.12.2013 08:00
Otevírání obálek: 20.12.2013 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodatek - síje semene DB letního k OS 138224
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pomocí JŘBÚ s oslovením stávajícího smluvního partnera bude provedena na částech odumřelých ploch v dané lokalitě využito k nové obnově porostů síje semenem DB letního.Doplňující informace ke zveřejnění:
 

Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ExternalId&dir=asc&itemId=3245, část č. 29 Buchlovice; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 49 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Zlín, Březnická 5659, 76001 Zlín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky